Viktigt! Med anledning av Covid-19 - coronavirus. Läs mer här.

Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientnöjdhet

Miljöpolicy

Kvalitet

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som innebär kontroll av kvalitet på mottagning, behandling och omvårdnad.

Vi arbetar förebyggande med att förhindra vårdskador i samband med behandling såsom infektioner och andra komplikationer. Har du varit på konsultation, undersökning eller operation och vill prata med oss om din upplevelse är vi alltid tillgängliga att ta emot dig. - vi vill höra om de goda såväl som de dåliga upplevelserna.

Vi jobbar aktivt med avvikelser som rapporteras in i syfte att förbättra verksamheten ytterligare. Som ex kan det vara en rutin som behöver justeras eller att man saknar information i en kallelse som vi rättar till

Efter mottagningsbesöket och operation skickar vi ut en patientnöjdhetsenkät som vi kontinuerligt går igenom för att fånga förbättringsområden.

Vi deltar i nedan nationella kvalitetsregister. Vill du veta mer om de register vi deltar i klicka på länkarna i listan nedanför:

Prostatacancerregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blåscancerregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Njurcancerregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Testikelcancerregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöpolicy

Följa lagar, förordningar och myndighetskrav.

Minska miljöbelastningen av läkemedel och kemikalier, tex skriva ut provförpackningar på medicin för att minska svinn.

Källsortera avfall för att minska miljöpåverkan.

 • Använda SMS kallelser för att minska pappersanvändning.
 • Öka antalet patienter som Självregistrerar sig (inget papperskvitto)
 • Använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen
 • Släcka lampor och stänga av datorer vid dagens slut för att minska elanvändning.
 • Minska användningen av engångsmaterial.
 • Beställa större mängd varor för att minskaantalet transporter.
 • Vid val av engångsmaterial så tar vi hänsyn till miljöaspekter.
 • Alla inköp av materialskall baseras på miljövänlighet, svanenmärkning eller motsvarande.

Miljömål

 • Alla medarbetare ska gå utbildning ”läkemedel och miljö”.
 • Vi skall beställa varor via medicarriersom har miljöanpassade sjukvård och förbrukningsartiklar. Miljöcertifierat enligt ISO14001.
 • Uppmuntra personal att åka kollektiv trafik eller cykla, mål mer än 50%.

Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.