Viktigt! Med anledning av Covid-19 - coronavirus. Läs mer här.

Om oss

På GHP Urologcentrum sätter vi våra patienter i centrum och värnar om att ge högkvalitativ specialiserad sjukvård. Vår ambition är att utreda, informera och behandla urologiska tillstånd med högsta kompetens.

På GHP Urologcentrum Stockholm Liljeholmen sätter vi våra patienter i centrum och värnar om att ge specialiserad sjukvård av högsta kvalitet. Vår ambition är att vara så informativa som möjligt och möta varje patients behov. På Liljeholmen har vi ett särskilt intresse för nedre urinvägsbesvär hos både kvinnor och män och har en specialutbildad uroterapeut som erbjuder uroterapi.

Vi värdesätter hög professionalism och våra urologer har lång erfarenhet och dokumenterat hög kompetens.

Vår verksamhet bedrivs genom vårdval urologi under Region Stockholm, avtal med försäkringsbolag för kunder med privat sjukvårdsförsäkring och för privatbetalande patienter.

Kvalitet

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som innebär kontroll av kvalitet på mottagning, behandling och omvårdnad.

Vi arbetar förebyggande med att förhindra vårdskador i samband med behandling såsom infektioner och andra komplikationer. Har du varit på konsultation, undersökning eller operation och vill prata med oss om din upplevelse är vi alltid tillgängliga att ta emot dig. - vi vill höra om de goda såväl som de dåliga upplevelserna.

Vi jobbar aktivt med avvikelser som rapporteras in i syfte att förbättra verksamheten ytterligare. Som ex kan det vara en rutin som behöver justeras eller att man saknar information i en kallelse som vi rättar till

Efter mottagningsbesöket och operation skickar vi ut en patientnöjdhetsenkät som vi kontinuerligt går igenom för att fånga förbättringsområden.

Vi deltar i nedan nationella kvalitetsregister. Vill du veta mer om de register vi deltar i klicka på länkarna i listan nedanför:

Prostatacancerregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blåscancerregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Njurcancerregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testikelcancerregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöpolicy

Följa lagar, förordningar och myndighetskrav.

Minska miljöbelastningen av läkemedel och kemikalier, tex skriva ut provförpackningar på medicin för att minska svinn.

Källsortera avfall för att minska miljöpåverkan.

 • Använda SMS kallelser för att minska pappersanvändning.
 • Öka antalet patienter som Självregistrerar sig (inget papperskvitto)
 • Använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen
 • Släcka lampor och stänga av datorer vid dagens slut för att minska elanvändning.
 • Minska användningen av engångsmaterial.
 • Beställa större mängd varor för att minskaantalet transporter.
 • Vid val av engångsmaterial så tar vi hänsyn till miljöaspekter.
 • Alla inköp av materialskall baseras på miljövänlighet, svanenmärkning eller motsvarande.

Miljömål

 • Alla medarbetare ska gå utbildning ”läkemedel och miljö”.
 • Vi skall beställa varor via medicarriersom har miljöanpassade sjukvård och förbrukningsartiklar. Miljöcertifierat enligt ISO14001.
 • Uppmuntra personal att åka kollektiv trafik eller cykla, mål mer än 50%.

Möt vår personal

 

Thomas Hopfgarten

Verksamhetschef, Urologspecialist

Karine B.

Undersköterska

Sussi U.

Undersköterska

Kristina G.

Undersköterska, vik

Kerstin W.

Undersköterska, vik

Cveta Svanstam

Kontaksjuksköterska

Lena Stig

Uroterapeut, chefsjuksköterska

TareQ Alsaody

Överläkare, Urologspecialist

Robert Rosenblatt

Överläkare, urologspecialist

Ioannis Arvanitis

Konsultläkare, urologspecialist

Dheaa Al-Rammahi

Överläkare, urologspecialist

Elisabeth Farrelly

Överläkare, urologspecialist

Ane krag Jakobsen

Konsultläkare, urologspecialist

Om du inte är nöjd med vården

Är du missnöjd med oss vill vi veta det. Vi på Urologcentrum vill att alla patienter ska känna sig nöjda med den vård vi ger och värdesätter alla synpunkter.

Telefon: 08-7109100 Mail: info@urologcentrum.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vill du få information om vilka regler som gäller eller vart du ska vända dig med dina klagomål kan du kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De kan hänvisa tillbaka till vårdverksamheten, till Patientnämnden eller till myndigheten för inspektion av vård och omsorg, IVO. De kan även svara på frågor kring väntetider och vårdgarantin.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans som är helt fristående från sjukvården. Hit kan du som patient eller närstående vända dig med synpunkter på vården. De hjälper till med vägledning och utreder vad som inträffat.

Patientnämndens förvaltning
Telefon: 08-690 67 00

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Anser du att du blivit felbehandlad eller fått en vårdskada kan du anmäla händelsen till IVO. De följer upp händelsen och arbetar för att brister inom vården ska förbättras.

Upplysningstjänst
Telefon: 010-788 50 00

Patientförsäkringen LÖF

Har du drabbats av en skada när du fått offentlig vård kan du ha rätt till ersättning.

Kundtjänst
Telefon: 08-551 010 00
E-post: info@lof.se
Fax: 08-551 011 90

KONTAKT

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att slå oss en signal.

KARRIÄR

Se om vi har några lediga tjänster som passar dig eller skicka en spontanansökan.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.